Általános kérdések

 1. Milyen díjfizetési gyakoriságok választhatóak? A díjfizetés gyakorisága lehet havi, féléves vagy éves.
 2. Hogyan tudom befizetni a számláimat? A havidíjak kiegyenlítése történhet postai készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, belföldi postautalvánnyal, vagy a My Direct One-on belül bankkártyás fizetés útján.

  Amennyiben egyéni utalással vagy belföldi postautalvánnyal fizetsz, kérjük a közlemény rovatban tüntesd fel a tízjegyű ügyélszámodat. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a csoportos beszedési megbízás érvénybe lépéséig (kb. három hónap) az előfizetési díjakról csekket küldünk. Amennyiben külön nem nyilatkozol a díjfizetés módjáról, úgy automatikusan csekket fogunk küldeni.
 3. Milyen tételeket tartalmaznak a számláim és ezek a tételek mit jelentenek pontosan? Első számlád a következő díjtételeket tartalmazhatja:

  Aktuális havidíjak: Szerződéskötést követő hónapra vonatkozó havidíjak;
  Megelőző időszakra vonatkozó havidíj: az esetleges tört havi díjak;
  Egyéb tételek: itt kerülnek felsorolásra az egyéb tételek, például kerekítés összege, egyszeri díjak;

  A számla részletes magyarázatát itt olvashatod.
 4. Milyen periódus szerint történik a havidíjak kiszámlázása? A számlázási időtartam a Direct One számlázási rendszeréhez igazodik, a havi gyakoriság esetén a tárgyhó 5. napjától a következő hónap 04. napjáig, a féléves fizetési gyakoriság a január 5-től július 4. napjáig, illetőleg a július 5-től a január 4. napjával záruló szolgáltatási időszakra, míg az éves díjfizetés a minden év január 5. napjától a következő év január 4. napjáig terjedő időszakra terjed ki.
 5. Ha bankon keresztül fizetem be a havidíjamat, mire kell figyelnem, hogy biztosan beérkezzen az összeg? Banki átutalás esetén fontos a megfelelő bankszámlaszámra való utalás, melyet a számlalevélen is megtalálsz, valamint a közlemény rovatban ne felejtsd el mindig feltüntetni 10 jegyű ügyfélszámodat, melyet a számlád jobb felső sarkában találsz vagy a My Direct One fiókodban is megtekinthetsz.
  Bankszámlaszámunk: 13700016-06497004
 6. Hogyan kerülhetem el a fizetési emlékeztető miatt felmerülő kezelési költség kiszámlázását? Amennyiben havidíjad a számlán jelzett fizetési határidőig befizeted, biztosan nem kell kezelési költséget fizetned. Hogy ez biztosan megtörténjen, válaszd a csoportos beszedési megbízást és élvezd az automatikus fizetés előnyeit és az extra kedvezményeket.
 7. Van-e lehetőség részletfizetésre, befizetési haladékra? Részletfizetésre és haladékra nincs lehetőség, a szolgáltatás korlátozásának elkerülése érdekében a lejárt tartozásokat ajánlatos befizetni első körben.
 8. Mit kell tudnom a korlátozásról és mi a rendelkezésre állási és visszakapcsolási díj?   A szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására az előfizető egyidejű értesítése mellett, amennyiben az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, legalább 30 (azaz harminc) napos fizetési határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van.

  Ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti, vagyis hátralékát befizeti, és a befizetés jóváírásra kerül, a szolgáltató automatikusan visszakapcsolja a szolgáltatást. A szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt csökkentett díjat számlázhat. A csökkentett havidíj és a visszakapcsolási díj mértéke az ÁSZF 2/b. mellékletében kerül meghatározásra.
 9. Amennyiben lemondom a szolgáltatást, hogyan és mikor kaphatom vissza a letéti díjat?   A jegyzőkönyv aláírása után megközelítőleg 1 hónappal postai vagy banki átutalással történik a visszafizetés. Ehhez azonban a lemondó nyilatkozat során jelezni kell, hogy az összes berendezést visszaszolgáltattad. A visszautalást telefonos ügyfélszolgálatunkon a 1214-es telefonszámon kell igényelned az eszközök leadása után megközelítőleg 1 hónappal.
 10. Hova fordulhatok kérdéseimmel az esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban?   A Direct One telefonos ügyfélszolgálata hétköznapokon reggel 8 és este 20 óra között, hétvégén és munkaszüneti napokon 10 és este 20 óra között áll rendelkezésre. Hétvégén számlázással kapcsolatos ügyintézésre nincs lehetőség.
 11. Miért került felszámolásra késedelmi kamat?   A szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni az Előfizető felé, amennyiben a befizetés a befizetési határidő lejárta után érkezik be. Ellenőrizd számláidat és rendezd egyenlegedet My Direct One fiókodon belül a késedelmi kamat elkerülése érdekében.
 12. Fizettem, mégis felszámolásra került a fizetési emlékeztető díja.   Ez abban az esetben történik meg, amikor lejárt tartozás szerepel nyilvántartásunkban. Amennyiben a rendszerünkben lejárt befizetési határidős összeg szerepel, úgy az előfizetőnek erről értesítést küldünk következő számláján, mely esetében a 30 napos tartozás miatt 250 Ft, 60 napos tartozás miatt 500 Ft fizetési emlékeztető díjat számolunk fel. Mindig ellenőrizd a befizetési határidőt, hogy elkerüld ezeknek a díjaknak a felszámolását. Válts ePack-re, válaszd mellé a csoportos beszedési megbízást, így számláid időben befizetésre kerülnek.
 13. Mit jelent a kezelési költség fizetési emlékeztető esetén?   A kezelési költséget azon előfizetőknek terheljük, akik a fizetési határidőig nem rendezték havidíjukat. Az első fizetési emlékeztető díját az ÁSZF 2/b melléklete tartalmazza, mely a késedelmes fizetést követő hónapban kerül terhelésre a késedelem miatt felmerült adminisztrációs költségek fedezésére. Amennyiben az előfizető egyenlege 2 egymást követő ciklusban is hátralékot mutat, újabb fizetési emlékeztetőt küldünk és az ÁSZF 2/b. mellékletében meghatározott további kezelési költséget terhelünk az adminisztrációs költségek fedezésére.

Befizetések

 1. Mi történik, ha az aktuális havidíjat határidőn túl fizetem be? Késedelmes díjfizetés (fizetési határidőn túli befizetés) esetén a késedelmes napokra a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamat kerül terhelésre, valamint az ÁSZF rendelkezései alapján a szolgáltatást korlátozhatjuk.
 2. SMS értesítést kaptam tartozásról, pedig az aktuális havidíjamat ma befizettem. Miért kaptam értesítést? Tartozásról szóló értesítést azért kaptál, mivel az SMS kiküldés napjáig nem érkezett be a befizetés. A tartozás kiegyenlítésére vonatkozó értesítő SMS a korlátozás előtt kerül kiküldésre, mely kiegyenlítése révén elkerülheted a szolgáltatás kikapcsolását. Annak függvényében, hogy postai befizetést vagy banki átutalást választasz, a befizetés beérkezésének átfutási ideje 3-4 munkanap lehet. Amennyiben a befizetett összeg megegyezik a tartozás összegével, úgy az értesítő SMS-t tekintsd tárgytalannak. Egyenlegedet ellenőrizheted My Direct One fiókodban is.
 3. Az ügyfélszolgálat azt mondta, hogy beérkezett a befizetésem, miért kaptam SMS-t mégis? Tartozásról szóló értesítést azért kaptál, mivel az SMS kiküldés napjáig nem érkezett be a befizetés. A tartozás kiegyenlítésére vonatkozó értesítő SMS a korlátozás előtt kerül kiküldésre, mely kiegyenlítése révén elkerülheted a szolgáltatás kikapcsolását. Annak függvényében, hogy postai befizetést vagy banki átutalást választasz a befizetés beérkezésének átfutási ideje 3-4 munkanap lehet. Amennyiben a befizetett összeg megegyezik a tartozás összegével, úgy az értesítő SMS-t tekintsd tárgytalannak. Egyenlegedet ellenőrizheted My Direct One fiókodban is.
 4. Tegnap befizettem a havidíjamat, miért nem látják még? A banknál azt mondták pár órán belül már látható is lesz.

  A rendszereinkben való feldolgozási idő 3-4 munkanapot vesz igénybe. A befizetés akkor tekinthető beérkezettnek, mikor megjelenik a rendszerünkben.
 5. Több, mint 5 napja befizettem a havidíjamat, mit tegyek, ha még mindig nem érkezett be az összeg? Kérjük, ellenőrizd a befizetés módjának függvényében helyesen adtad-e meg az adataidat:

  Egyéni átutalás esetén megfelelő-e a bankszámlaszám, közlemény rovatban helyesen került-e megadásra a 10 jegyű ügyfélszám.

  Postai rózsaszín csekkes befizetés esetén UPC DTH került-e megnevezésre, illetve a közlemény rovatban az ügyfélszámod helyesen került-e kitöltésre. Befizetésed beérkezését ellenőrizheted a My Direct One fiókodban.
 6. Befizettem a havidíjamat, mégis felszólítást kaptam az előző havidíj elmaradásáról. Miért van ez? Számláinkat minden hónap első napjaiban készítjük el és állítjuk ki. Amennyiben az adott befizetés nem érkezett be nyilvántartásunkba, ezzel kapcsolatban felszólítást is küldünk az aktuális havidíj mellett, annak érdekében, hogy esetleges késedelem esetén értesülj egyenlegedről. Amennyiben időközben megtörtént a befizetés, ezt a felszólítást tekintsd tárgytalannak.
 7. Miért kapok fizetési emlékeztő díjat, pedig nem is kaptam számlát? Amennyiben fizetési emlékeztető díjat kaptál, az az előző számla ki nem fizetését jelenti. Számláinkat minden hónap első napjaiban előre állítjuk ki és ügyfeleink számára minden hónap 15. napjáig kézbesítjük. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérünk, ellenőrizd cím adataidat, melyre a My Direct One fiókodon belül is lehetőséged van.

  Kérjük, vedd figyelembe, hogy amennyiben elektronikus számlára váltottál (a My Direct One vagy a dijnet.hu oldalon történt regisztráció esetén) úgy nem kerül papíralapú számla kiküldésre.

  Abban az esetben, ha csoportos beszedési megbízással fizeted havidíjad, úgy számlaleveled mellé nem érkezik csekk.
 8. Befizettem a tartozásom, mikor érkezik be? Annak függvényében, hogy postai befizetést vagy banki átutalást választasz, a befizetések beérkezésének átfutási ideje 3-4 munkanap lehet. Egyenlegedet ellenőrizheted a My Direct One fiókodban is.
 9. Ha elküldöm a befizetési bizonylatot az felgyorsítja a befizetés feldolgozását? A befizetési bizonylat beküldése nem gyorsítja fel az összeg jóváírását. A legegyszerűbben a My Direct One fiókodban követheted nyomon mikor érkezett be a befizetésed.
 10. Elegendő, ha egy részét fizetem ki a tartozásomnak? Kérjük, vedd figyelembe, hogy a szolgáltatás folytonos, megszakítás nélküli működése érdekében fontos, hogy a teljes tartozás befizetése a befizetési határidőn belül beérkezzen. A lejárt tartozás ki nem egyenlítése estén 30 nap elteltével korlátozhatjuk a szolgáltatást.
 11. Hogyan igényelhetem vissza az előre kifizetett, de később lemondott prémium csomag tört havidíját? Prémium csomag lemondása esetén a visszajáró tört havi díjat fizetési gyakoriságtól függően a következő számládon jóváírjuk.

Elektronikus számla és csoportos beszedési megbízás

 1. Mi az az elektronikus számla? Az elektronikus számla a hagyományos, papír alapú számla elektronikus változata. Tartalma és formátuma teljes mértékben megegyezik a hagyományos számlával, azonban elektronikus formátumú, melyet a My Direct One fiókodban találsz meg.
 2. Miért éri meg elektronikus számlára váltanom? Elektronikus számla választása esetén havi számládat elektronikusan kapod meg, ezzel óvod a környezetet, és havidíjadat 200 Ft-tal csökkentheted, amennyiben elektronikus számládat online fizeted (bankkártyával, átutalással vagy csoportos beszedéssel).
 3. Hogyan tudom új előfizetőként az ePack-ot megrendelni? Megrendelésed során automatikusan ePack kedvezménnyel rögzítjük igénylésedet, amennyiben másképpen nem rendelkezel.
 4. Hogyan tudom meglévő előfizetőként az ePack-ot megrendelni? Két módon is igényelheted az ePack kedvezményt:

  1. Lépj be My Direct One fiókodba. Ha még nem rendelkezel ilyennel, regisztrálj egyet előfizetésedhez, majd lépj be. Ezt követően aktiváld az ePack kedvezményt a Számla és befizetés menüpont alatt.
  2. Díjnet.hu fiók: ha még nem rendelkezel Díjnet fiókkal, regisztrálj, majd lépj be a fiókodba és az ott található útmutató segítségével adj hozzá minket a szolgáltatóidhoz. E-mailen fognak értesíteni, amint számlád érkezik. A regisztráció menetéről ide kattintva tudsz tájékozódni
 5. Hogyan kaphatom meg a számlám elektronikusan? Az első számládat mindenképp postai úton küldjük ki neked. A számlán található ügyfélszámoddal jelentkezz be (vagy ha még nem tetted meg, először regisztrálj) My Direct One fiókodba, ahol megtalálod számláid másolatát elektronikusan. Amennyiben kizárólag elektronikusan szeretnél számlát kapni, jelezd felénk My Direct One fiókodon keresztül.
 6. Milyen elektronikus fizetési módok közül választhatok? Több lehetőség közül választhatsz:

  1. Bankkártyás fizetés: jelentkezz be My Direct One fiókodba felhasználóneved és a jelszavad megadásával. Kattints a Számla és befizetés menüponton belül a Befizetem gombra. Az oldal ezután a biztonságos kártyás fizetési oldalra irányít. Add meg a bankkártyádon szereplő adataid és kattints a Befizetem gombra.

  2. Egyéni átutalás: utald el havidíjad összegét bankszámlaszámunkra (13700016-06497004) úgy, hogy a könnyebb beazonosítás érdekében a közlemény rovatban feltünteted 10 jegyű ügyfélszámodat.

  3. Csoportos beszedési megbízás: adj bankodnak megbízást csoportos beszedésre és mi minden hónapban a fizetési határidőt betartva, leemeljük az egyenleged összegét a bankszámládról.
 7. Mi az a csoportos beszedési megbízás? A havidíj befizetésének az a módja, amikor a saját bankodnál felhatalmazod a Canal+ Luxembourg S.à r.l.-t, hogy minden hónapban automatikusan leemelje aktuális havidíjadat az egyenlegedről. Ebben az esetben a terhelés dátuma szerepel a számlán fizetési határidőként.
 8. Miért érdemes csoportos beszedési megbízással fizetnem a havidíjam? Csoportos beszedési megbízás választása esetén a havidíjat a fizetési határidő mindenkori betartásával automatikusan fizeted, ezzel elkerülheted a sorban állást a postán, valamint a fizetési határidő elmulasztása miatti felszólításokat és késedelmi díjakat. Mindemellett amennyiben elektronikus számlád mellé a csoportos beszedési megbízást is választod, havonta 200 Ft-ot írunk jóvá havidíjadból.
 9. Miért kaptam csekket, mikor a havidíjat csoportos beszedéssel egyenlítem ki? A megbízás elfogadásának átfutási ideje 2-3 hónap, az elindulásáig az előfizetési díjat az általunk küldött készpénz-átutalási megbízáson egyenlítheted ki. Csoportos beszedési megbízás esetén normál esetben nem küldünk csekket. Azonban, ha a banktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a számlaszám megszűnt, a leemelendő összeg limitálva lett vagy nem áll rendelkezésre megfelelő összeg, így a szolgáltatási díjat nem tudtuk leemelni a számláról, akkor készpénz-átutalási megbízást, vagyis csekket is küldünk. Kérjük, hogy ebben az esetben a csekk befizetése mellett ellenőrizd a bankodnál, hogy miért volt sikertelen a csoportos beszedés.

Számlamásolat

 1. Ha nem találom a csekkem a kiküldött összegről, kérhetek újat? Erre van lehetőség: a My Direct One fiókodban ellenőrizhető az összeg és a várakozási idő elkerülése érdekében fizethetsz online vagy banki átutalással. Csekket az Ügyfélszolgálatunkon tudsz igényelni, azonban tartozás esetén a csekk kiküldése és a befizetés átfutási ideje alatt a szolgáltatás korlátozása életbe léphet.
 2. Nem kaptam számlát, mi a teendő? Számláinkat minden hónap első napjaiban előre állítjuk ki és ügyfeleink számára minden hónap 15. napjáig kézbesítjük. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérünk, ellenőrizd cím adataidat, melyre a My Direct One fiókodon belül is van lehetőséged, ahol címedet is javíthatod a számlázási cím megváltoztatásával.

  Kérjük, vedd figyelembe, hogy amennyiben elektronikus számlára váltottál (a My Direct One vagy a dijnet.hu oldalon történt regisztráció esetén) úgy nem kerül papíralapú számla kiküldésre.

  Abban az esetben, ha csoportos beszedési megbízással fizetsz, úgy számlaleveled mellé nem érkezik csekk.

Korlátozás

 1. Nem kaptam számlát és korlátozták a szolgáltatásomat, mi a teendő? Számláinkat minden hónap első napjaiban előre állítjuk ki és ügyfeleink számára minden hónap 15. napjáig kézbesítjük. Amennyiben nem kaptad meg a számlát úgy kérjük, ellenőrizd, és a ha szükséges, javítsd cím adataid a My Direct One fiókodon belül is a számlázási címed megváltoztatásával.

  Kérjük, vedd figyelembe, hogy amennyiben elektronikus számlára váltottál (a My Direct One vagy a dijnet.hu oldalon történt regisztráció esetén) úgy nem kerül papíralapú számla kiküldésre.
 2. Nem kaptam számlát, mi a teendő? Számláinkat minden hónap első napjaiban előre állítjuk ki és ügyfeleink számára minden hónap 15. napjáig kézbesítjük. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérünk, ellenőrizd cím adataidat, melyre a My Direct One fiókodon belül is van lehetőséged, ahol címedet is javíthatod a számlázási cím megváltoztatásával.

  Kérjük, vedd figyelembe, hogy amennyiben elektronikus számlára váltottál (a My Direct One vagy a dijnet.hu oldalon történt regisztráció esetén) úgy nem kerül papíralapú számla kiküldésre.

  Abban az esetben, ha csoportos beszedési megbízással fizetsz, úgy számlaleveled mellé nem érkezik csekk.

  Abban az esetben, ha csoportos beszedési megbízással fizeted havidíjadat, úgy számlaleveled mellé nem érkezik csekk.

  A szolgáltatás korlátozása mindig a lejárt befizetési határidejű tartozás esetén történik meg. Amennyiben kiegyenlíted tartozásod, a szolgáltatást visszakapcsoljuk. A tartozás kiegyenlítésének legegyszerűbb módja az egyéni átutalás.
 3. Kifizettem az e havi számlát, miért korlátozták mégis a szolgáltatásomat? A szolgáltatás korlátozása mindig lejárt befizetési határidejű tartozás esetén történik meg. A befizetések megfelelő hónaphoz való rendelése érdekében minden számla egyedi azonosítóval van ellátva, ezért fordul elő, hogy az aktuális havidíj befizetése nem a legrégebbi, hanem az esedékes hónaphoz kerül rögzítésre. Tartozás kiegyenlítésének legegyszerűbb módja az egyéni átutalás.
 4. Mennyi idő után kapcsolják vissza korlátozásból a szolgáltatásomat? A visszakapcsolás a hátralék befizetésének beérkezését követően automatikusan történik. Annak függvényében, hogy milyen módon egyenlítetted ki tartozásodat (postai befizetéssel, egyéni banki átutalással vagy online fizetéssel), a befizetés beérkezésének átfutási ideje 3-4 munkanap is lehet, melyet nyomon követhetsz a My Direct One fiókodban. Egyéni átutalás esetén, kérünk győződj meg róla, hogy a megfelelő adatok kerültek-e feltüntetésre a közlemény rovatban, illetve utalás a megfelelő bankszámlaszámra történt-e.
 5. Mi a teendőm, hogy mielőbb visszakapcsolják korlátozásból a szolgáltatást? A gyorsabb visszakapcsolás érdekében mielőbb rendezd tartozásod banki átutalással vagy online fizetéssel. A befizetendő összeget megtalálhatod a My Direct One fiókodban is, ahol egyenlegedet rendezheted és a befizetésedet is nyomon követheted. Függően attól, hogy milyen fizetési módot választasz, a befizetés beérkezésének átfutási ideje 3-4 munkanap is lehet. Kérjük, vedd figyelembe, hogy az ügyfélszolgálatnak nem áll módjában a befizetés beérkezését felgyorsítani, még abban az esetben sem, ha beküldöd a befizetési bizonylatot.

Kapcsolatba lépnél velünk?

Már ügyfél vagyok

My Direct One fiók

Belépek/Regisztrálok

Még nem vagyok ügyfél

Kérdésem van!

Kérdésem van!