Canal+ Luxembourg S. à r.l. Direct Now FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen felhasználási feltételek („Feltételek”) a Canal+ Luxembourg S. à r.l. által nyújtott Direct Now elnevezésű TVE szolgáltatás(ok) („Szolgáltatás”) összes Felhasználójára vonatkoznak.

1. Meghatározások:

 • „Tartalom” - jelenti a műholdas televízió és a Szolgáltatás tartalmát, ideértve az abban foglalt audiovizuális vagy más természetű anyagokat (beleértve, de nem kizárólagosan az információkat), amelyek a Tartalomszolgáltató szerkesztői felelősségi körébe tartoznak, korlátozás nélkül, ideértve a Médiaszolgáltatást, annak felépítését, kinézetét és megjelenését, a műsorszámokat, filmeket, tv-műsorokat, képeket, zenét, szöveget és egyéb anyagokat.
 • „Tartalomszolgáltató”– – jelenti azon harmadik felet/feleket, akik a Tartalmat elérhetővé teszik és biztosítják.
 • „Előfizető”–jelenti a Canal+ Luxembourg S. à r.l. műholdas műsorterjesztési szolgáltatásának Medium TV, Medium HD TV vagy Plus HD TV csomagjára vonatkozó hatályos előfizetői szerződéssel rendelkező egyedi (magánszemély) előfizetőjét;
 • „Felhasználó” - jelenti azt az Előfizetőt, aki a Szolgáltatásra érvényes regisztrációval rendelkezik és aki használja vagy igényli a Canal+ Luxembourg S. à r.l. portálján [directone.hu], vagy alkalmazáson elérhető Szolgáltatásokat;
 • „lineáris médiaszolgáltatás” – jelenti a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővég tevő médiaszolgáltatást;
 • „lekérhető médiaszolgáltatás” – jelenti az olyan médiaszolgáltatást, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat.

Jelen Feltételek a directone.hu címen megtalálható Általános Szerződési Feltételeinkkel (ÁSZF), Adatvédelmi Szabályzatunkkal, valamint a Szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételekkel együttesen érvényes. A jelen Feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás egy online adatfolyam alapú, szélessávú platformokon keresztül elérhető, úgynevezett HTTP Live online-streaming (HLS) szolgáltatás, amely segítségével a Szolgáltató műholdas televízió alapszolgáltatásainak Előfizetői, az arra alkalmas internetes megjelenítő eszközökön az adott hálózati és technológiai feltételek teljesülése mellett használhatják a Canal+ Luxembourg S. à r.l. műholdastelevíziós csatornakínálatában elérhető dedikált tartalmaka

A Szolgáltatás a jelen Feltételek 7 pontjában foglalt alpontokban kerül bővebben kifejtésre.

Az Európai Parlament és a Tanács online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló 2017/1128 (EU) Rendelete (2017. június 14.) értelmében, azon előfizetők, akiknek a lakóhelyük szerinti tagállama a Rendelet szerint ellenőrzött, amíg egy a lakóhelyüktől eltérő tagállamban tartózkodnak ideiglenes jelleggel, ugyanolyan módon férhetnek hozzá és használhatják fel azokat az online tartalmakat, amelyek a lakóhelyük szerinti tagállamban elérhetők számukra. Az ellenőrzött tagállamok magukban foglalják az EU tagállamait, valamint Izlandot, Norvégiát és Liechtensteint.

Amikor egy Felhasználó igénybe veszi a Szolgáltatást és tartalmat kíván ott lejátszani, a Canal+ Luxembourg S. à r.l. ellenőrzi, hogy a Felhasználó ellenőrzött tagállambeli IP címet használ-e vagy sem. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy EGT tagállamon kívüli, a Felhasználó számára nem lesz hozzáférhető a Szolgáltatás és nem fog tudni tartalmat lejátszani.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás minősége eltér az egyes EU tagállamokban attól a minőségtől, amely a Felhasználó lakóhelye szerinti tagállamban hozzáférhető és alkalmazható.

3. A Szolgáltatás az alábbi eszközökön (végberendezéseken) érhető el:

A Szolgáltatás

(a)számítógépen
 • Microsoft Windows vagy MacOS operációs rendszereken;
 • a legnépszerűbb internetes böngészőkön (javasolt böngészők: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 • (b) Android, iOS operációs rendszerű mobileszközökön (mobiltelefon, tablet), továbbá
  (c) okostévén
 • bizonyos forgalmazók meghatározott tulajdonságokkal rendelkező Smart TV modelljein vehető igénybe. Bővebb technikai feltételek és információk elérhetők a directone.hu weboldalon, illetve a Canal+ Luxembourg S. à r.l. ügyfélszolgálatán. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges és arra alkalmas végberendezés beszerzése, biztosítása a Felhasználó felelősségi- és érdekköre.
 • 4. Felelősség, az igénybevételt befolyásoló tényezők

  A Szolgáltatáshoz minden egyes alkalommal történő hozzáférésekor a Felhasználó vállalja és tudomásul veszi a következőket: A Szolgáltatást tartalomszolgáltatókkal és egyéb harmadik felekkel együttműködésben kínáljuk. A Szolgáltatást „as is” és „as available” módon („úgy, ahogy van”/„úgy ahogyan elérhető”) alapon nyújtjuk; sem a szolgáltatásminőségért sem a rendelkezésre állásért semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget/garanciát.

  A Szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Canal+ Luxembourg S. à r.l. nem vállal felelősséget sem a használat során, sem a hibás Szolgáltatásból eredően esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

  A szolgáltatás által nyújtott kép- és hangminőség egy névleges eredmény, amely egy adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének/erőforrásának/szoftverkörnyezetének, illetve az internetes hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A Szolgáltatás működéséért, elérhetőségéért, zavartalanságáért és minőségbeli megfelelőségéért a Canal+ Luxembourg S. à r.l. nem vállal felelősséget.

  A Szolgáltatás használatához a Felhasználó felelősségi- és érdekkörébe tartozó aktív szélessávú internetkapcsolat - mobiltelefon, vagy táblagép esetében mobil adatcsomag vagy egyéb szélessávú internetelérés - szükséges. Az akadálymentes működéséhez zavartalan és folyamatos internetkapcsolatra van szükség, amelynek minimum letöltési sebessége 1 Mbit/s. Javasolt a 10 Mbit/s letöltési sávszélesség használata. A Szolgáltatás használata adatforgalom generálásával jár együtt (hozzávetőlegesen generált adatforgalmi ráta: 2GB/óra, amely függ különösen a lejátszott video felbontásától). Ebből kifolyólag egyes internet szolgáltatások esetében felmerülhetnek adattúlforgalmazásra vonatkozó többletköltségek. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek kifejezetten a Szolgáltatás használóját, azaz a Felhasználót terhelik. A Szolgáltató mindennemű felelősséget és kártérítést kizár erre vonatkozóan, melyet a Felhasználó kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.

  A Canal+ Luxembourg S. à r.l. nem vállal felelősséget, szavatosságot a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő Szolgáltatás kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Az Előfizető internetelérését harmadik fél (internet szolgáltató) valósítja meg az Előfizető és az internetszolgáltató külön jogviszonya alapján, így az ebből eredő bármely felelősséget a Canal+ Luxembourg S. à r.l. kizárja.

  A Canal+ Luxembourg S. à r.l. továbbá nem vállal felelősséget, szavatosságot azért sem, ha a Felhasználó a Szolgáltatáshoz a Felhasználó végberendezésével összefüggő ok (így különösen, ha az nem felel meg a jelen Feltételekben írt elvárásoknak, vagy ha az meghibásodik) miatt nem vagy korlátozottan, hibásan fér hozzá; a Canal+ Luxembourg S. à r.l. nem felel az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért sem.

  5. A Szolgáltatás igénybevétele

  A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó (i) rendelkezzen a Canal+ Luxembourg S. à r.l.-al kötött műholdas televíziós termékei nyújtására érvényes (Medium TV, Medium HD TV vagy Plus HD TV csomagra vonatkozó) előfizetéssel, (ii) megtegye a Szolgáltatással kapcsolatos további regisztrációt, (iii) rendelkezzen a jelen Feltételekben részletezett aktív szélessávú internetkapcsolattal és (iv) rendelkezzen a jelen Feltételekben meghatározott végberendezéssel.

  A Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételéért további fizetési kötelezettség nem terheli azzal, hogy a Canal+ Luxembourg S. à r.l. a változtatás jogát fenntartja.

  A Felhasználó az előfizetői szerződésében meghatározott előfizetői azonosító száma és e-mail címe segítségével a Canal+ Luxembourg S. à r.l. weboldalán [directone.hu] regisztrálhat a Szolgáltatásra. A Felhasználó a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni.

  A regisztrációt követően a bejelentkezés a regisztráció során megadott előfizetői azonosító vagy email cím és jelszó segítségével történik.

  Egy regisztrációhoz összesen egyidejűleg öt különböző eszköz kapcsolható számítógép, mobiltelefon vagy tablet eszközök közül. Az ötödik eszközig az eszköz regisztrációja az eszközről történő bejelentkezéssel egyidejűleg automatikusan megtörténik. További eszközök használatához a Felhasználó számára a bejelentkezésnél szükséges egy korábban regisztrál eszköz törlése majd ezt követően az új eszköz regisztrálása.

  A Felhasználó a felhasználói fiókját a regisztrációt követően bármikor megszüntetheti.

  A Canal+ Luxembourg S. à r.l.-al kötött műholdas televízió szolgáltatás nyújtására vonatkozó előfizetői szerződés megszűnésekor a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférési joga automatikusan megszűnik.

  A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáshoz kizárólag műszakilag megfelelő, a Szolgáltatás megjelenítéséhez megfelelően kompatibilis, folyamatos vezetékes vagy vezeték nélküli szélessávú internetkapcsolattal rendelkező eszközökkel férhet hozzá. Amennyiben a Felhasználó a Feltételekben foglalt bármely előírást, kötelezettséget megszegi, megsérti, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférést azonnali hatállyal felfüggeszteni,

  6. Korlátozások:

  A Felhasználónak (akár közvetlenül akár harmadik személyen keresztül közvetve) szigorúan tilos:

 • A Szolgáltatás bármilyen tárolása, rögzítése, másolása, sokszorosítása, továbbítása, módosítása, megváltoztatása, visszafejtése, emulálása, visszafordítása vagy szétbontása, a Szolgáltatásból származékos mű létrehozása;
 • A Szolgáltatás, vagy bármely részének olyan eszköz vagy szoftvertermék létrehozásában történő felhasználása, amely bármilyen jellegű szoftveres alkalmazások létrehozására használható;
 • A Szolgáltatás egészének vagy bármely részének bérletbe, haszonkölcsönbe, kölcsönbe adása, a nyilvánosság rendelkezésére bocsátása, értékesítése vagy forgalmazása;
 • A Szolgáltatás manipulálása vagy a Canal+ Luxembourg S. à r.l. által és/vagy a Tartalomszolgáltatóink által a Szolgáltatás révén elérhető bármely Tartalom védelme érdekében alkalmazott technológia megkerülése; a Szolgáltatásra vonatkozó területi korlátozások megkerülése;
 • megtévesztéssel, hamis adatok megadásával, vagy egyéb, nem jogszerű módon felhasználói ügyfélfiók létrehozása;
 • A Szolgáltatás jelen Feltételeket sértő igénybevétele;
 • Szolgáltatást zavaró vagy akadályozó tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása;
 • A Szolgáltatás bármely módon - akár közvetve, akár közvetlenül - arra jogosulatlan személynek átengedése.
 • A Szolgáltatást kizárólag a jelen Feltételekben és bármely vonatkozó jogszabályi rendelkezésben megengedett célokra lehet használni.

  A Szolgáltatást kizárólag személyes, magáncéllal lehet igénybe venni, szigorúan tilos minden üzleti vagy nyilvános célú felhasználás. A Szolgáltatás használatára kizárólag a műholdas televíziószolgáltatás előfizetői szerződésében megjelölt Előfizető jogosult.

  A Szolgáltatáshoz kizárólag a Canal+ Luxembourg S. à r.l. által biztosított vonatkozó honlap vagy alkalmazás útján férhet hozzá, más módon nem kísérelheti meg a hozzáférést.

  7. Tartalom

  A) Általános elvek:

  • a) A Szolgáltatás révén rendelkezésre bocsátott összes Tartalom a Canal+ Luxembourg S. à r.l. vagy a Tartalomszolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltatáshoz fűződő minden jog, jogcím és tulajdonjog a Canal+ Luxembourg S. à r.l.-é ill. a Tartalomszolgáltatóké marad. A Szolgáltatásra, Tartalomra vonatkozóan jogot nem ruházunk át a Felhasználóra, a Felhasználó kizárólag a jelen Feltételeknek megfelelő használatra jogosult.
  • b) A Szolgáltatás olyan biztonsági autentikációkat tartalmaz, amelynek háttér technológiája védi a digitális tartalmakat. A felhasználók a szolgáltatás használata során arra kötelezik magukat, hogy a szolgáltatást kizárólag a kapcsolódó feltételek szerint használják. Az eltérő használat a kapcsolódó jogi és felhasználási nyilatkozatok szerint meghatározott felelősséget, továbbá polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.
  • c) a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó számára sértő, tisztességtelen vagy kifogásolható tartalom kerülhet a Felhasználó elé, és e tekintetben vállalja, hogy a Szolgáltatást saját kockázatára veszi igénybe.
  • d) A Szolgáltatás által nyújtott Tartalmak nyilvános helyszínen történő sugárzása nem engedélyezett.

  B) Lineáris televíziós (LTV) tartalmak

  • A Szolgáltatással a Canal+ Luxembourg S. à r.l. műholdas televízió kínálatában található, egyedi előfizetésre szabott egyes dedikált tartalmak érhetők el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Felhasználó otthoni Canal+ Luxembourg S. à r.l. műholdas televízió előfizetéssel rendelkezik, úgy a Felhasználó a Canal+ Luxembourg S. à r.l. által egyoldalúan időről-időre meghatározott (az előfizetői szerződése szerinti csatornakiosztással közel azonos, de nem feltétlenül megegyező) televíziós tartalmakat érhet el online csatlakoztatott eszközein.
  • A két különböző platformon nyújtott csatornakínálat azonban nem teljesen megegyező: azokat a csatornákat, amelyek nem képezik egyedi előfizetésének részét a Szolgáltatás keretében sem fogja elérni, továbbá előfordulhat, hogy az egyedi előfizetése részét képező csatornák közül nem mindegyik lesz elérhető a Szolgáltatás keretében, így különösen sem a prémium csomagok szerinti csatornák, sem a szolgáltatáscsomagokban foglalt online rádiók nem érhetők el a Szolgáltatás keretében.

  C) Video On Demand (VOD) tartalmak

  • A Video On Demand (VOD) tartalmak közé sorolhatók Videotárban elérhető filmek/sorozatok/műsorok (mint pl. különböző tartalomszolgáltatók által nyújtott visszatekinthető tartalmak). A Szolgáltatás platformján elérhető VOD tartalmak (a kiosztott jogosultságok függvényében) az otthoni műholdas televíziós platformtól eltérőek lehetnek.
  • A Szolgáltatással elérhető Video On Demand (VOD) tartalmak listáját megtekintheti a directone.hu weboldalon.

  D) Visszajátszható (ReplayTV) tartalmak

   A Szolgáltatással a Felhasználó által használt, és a műholdas televízió alapszolgáltatási szerződésben foglalt lineáris csatornák által korábban már lejátszott (visszajátszási jogosultsággal rendelkező) tartalmak érhetők el, meghatározott időtartamra visszamenőleg. (Részletes csatornakiosztás a directone.hu webcímen, érhető el.)
  • A ReplayTV nem előre programozható; a lineáris tartalmak automatikusan rögzítésre kerülnek a Szolgáltató szerverein, így azok a Felhasználó számára közvetetten érhetők el. A ReplayTV szolgáltatással elérhető tartalmak hardveres eszközön történő tárolása nem lehetséges (például: digitális műsorrögzítő funkcióval, ill. külső USB-s tárolóeszközre nem rögzíthetők).

  E) Újraindítható (RestartTV) tartalmak

  • A Szolgáltatással a Felhasználó által használt, és a műholdas televízió alapszolgáltatási szerződésben foglalt lineáris csatornák által már elkezdett (újraindítási jogosultsággal rendelkező) tartalmak érhetők el, meghatározott időtartamra visszamenőleg. (Részletes csatornakiosztás a directone.hu webcímen érhető el.)

  A lineáris csatorna-, illetve Video On Demand (VOD), továbbá Visszajátszható tartalmak (ReplayTV), Újraindítható tartalmak (RestartTV) változásának jogát a Canal+ Luxembourg S. à r.l. minden esetben fenntartja.

  A csatornakiosztások és a VOD /ReplayTV/RestartTV kezelésével kapcsolatos jogi kötelezettségek és feltételek a Szolgáltatás esetében nem értelmezendők. A Szolgáltatás egy műholdas televíziós alapszolgáltatáshoz kapcsolt - de technikailag eltérő - kiegészítő kényelmi szolgáltatás, amelyre nem vonatkoznak a csatornakezelésekkel kapcsolatos (a szolgáltató által) általánosan alkalmazott, törvényileg előírt jogi és bejelentési kötelezettségek, illetve szabályozások. A Szolgáltatás működésének megváltoztatása, esetleges szüneteltetése, vagy megszüntetése nem tartozik a Felhasználó számára negatív hatást keltő aktivitások közé.

  A Felhasználó által használt műholdas televíziós alapszolgáltatáson (előfizető által) kezdeményezett módosítások a Szolgáltatás működésére is kihathatnak. Az alapszolgáltatásra vonatkozó módosítási igények a Szolgáltatás esetében a bejelentést követően a lehetséges legrövidebb időn kerülnek módosításra.

  A Canal+ Luxembourg S. à r.l. jogosult a honlap és az applikációk karbantartása érdekében, vagy bármely más okból a Szolgáltatást felfüggeszteni, szüneteltetni. A honlap, vagy az applikálók folyamatos üzemeltetése a szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, amely esetben a szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

  8. Szolgáltatás frissítése

  A Szolgáltatás frissítésének célja a Szolgáltatás javítása, fokozása és továbbfejlesztése, a Felhasználó tájékoztatása olyan új szolgáltatásokról, mint pl. új Tartalom és funkciók, amellyel kiegészítheti Szolgáltatását. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevételének részeként e frissítéseket fogadja, és tudomásul veszi, hogy a frissítések megvalósítása a Szolgáltatás elérhetőségét érintheti.

  9. A Feltételek módosításának lehetősége

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Canal+ Luxembourg S. à r.l. jogosult a jelen Feltéteket időrőlidőre egyoldalúan – akár a Felhasználó hátrányára is - módosítani. A módosított feltételek azon a napon lépnek hatályba, amikor azok a Canal+ Luxembourg S. à r.l. felületére kihelyezésre kerülnek. A Felhasználó ezért tudomásul veszi, hogy rendszeresen, a Szolgáltatás igénybe vételét megelőzően köteles áttekinteni, tanulmányozni a jelen Feltételeket annak érdekében, hogy a módosításokról tudomást szerezzen

  Amennyiben a Felhasználó a Feltételek módosításának hatálybalépését követően használja a Szolgáltatásokat, akkor az úgy tekintendő, hogy elfogadta a módosított Feltételeket.

  10. Személyes adatok és adatvédelem

  A Szolgáltatás elérése révén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatait a directone.hu honlapon megtalálható Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük. A Szolgáltatás elérése révén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáson belüli historikus műsornézési adatait nyilvántarthatjuk, illetve felhasználhatjuk. E műsornézési adatokat kizárólag a Felhasználó szórakoztatásának optimalizálására használjuk. Adatait harmadik feleknek nem értékesítjük. Az adatvédelemre és személyes adatainak felhasználására vonatkozó részletes tájékoztatást a directone.hu weboldal Adatvédelmi Szabályzatában talál.

  11. Ügyfélfiók és biztonság

  A Felhasználó előfizetői azonosító számának, felhasználónevének és jelszavának (valamint a Szolgáltatás használatát lehetővé tevő egyéb egyedi azonosítók) titokban tartásáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben ügyfélfiókjának bármely engedély nélküli használatáról szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni bennünket elérhetőségeink valamelyikén, valamint köteles jelszavát haladéktalanul megváltoztatni. Elérhetőségeink listáját a directone.hu internetes honlapunkon keresztül érheti el.

  A Canal+ Luxembourg S. à r.l. javasolja, hogy a Szolgáltatás biztonságos elérése érdekében rendszeresen módosítsa jelszavát.

  12. Elérhetőség

  A jelen Feltételekre vonatkozó bármilyen észrevételével vagy kérdésével kapcsolatban az Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit megtalálja a directone.hu honlapon.

  DIRECT ONE Chat

  • Ma

  • Üdvözöljük a Direct One oldalán
  • Direct One előfizető?

  • Igen

   Nem

  • Igen

  • Nem

  • A könnyebb segítségnyújtás érdekében, kérjük, jelentkezzen be e-mail címe és jelszava használatával


   Elfelejtettem felhasználónevem
   Elfelejtett jelszó
   Még nem rendelkezem My Direct One fiókkal
   Még nem vagyok Direct One előfizető

  • Igen

  • Nem

  • A könnyebb kapcsolattartás érdekében, kérjük szíveskedjen megadni egy érvényes e-mail címet/név


  A magyar csapattal való kapcsolat nem volt sikeres.
  Írja be üzenetét!
  Érvénytelen telefonszám
  A kiválasztott fájlformátum nem támogatott
  Chatbot